LIMO 021 NOVI SAD

Mažuranićeva 14, Petrovaradin, Novi Sad

Tel:   +38164/148-29-91

e-mail: taxiprevozpetrovaradin@gmail.com

Tekući račun: 330-15004863-96
PIB: 105689147